ABOUT US

          บริษัท บาบู จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ ผลิตเครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส  " Mr.samuel Fellah " กว่า 30 ปี ประสบการณ์ในการพิมพ์ซิลค์สกรีน ทำให้เราได้พัฒนาเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และได้นำเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาเป็นองค์ประกอบ ของการพัฒนาเครื่องจักรให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดวงการพิมพ์ซิลค์สกรีนในเมืองไทย และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ.

          ทางบริษัท ได้คำนึงถึงบทบาท การให้ความรู้ และให้บริการ ด้านเทคนิคในงานพิมพ์ซิลค์สกรีน เราจึงมีทีมงาน service ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ กว่า 10 ปี คอยให้บริการ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา งานพิมพ์ วัสดุรูปทรงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่่อง สม่ำเสมอ ตลอดมา.

      

Visitors: 20,884